Raport: Diagnoza polityki kulturalnej Słupska

Prezentujemy raport z diagnozy polityki kulturalnej Słupska

Prezentujemy raport o stanie miejskiej polityki kulturalnej w Słupsku! Poprzez nasze działania chcieliśmy oddać przede wszystkim to, jak kulturę i politykę kulturalną widzą przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska kultury – urzędnicy, dziennikarze, liderzy opinii, przedstawiciele środowisk twórczych oraz aktywni mieszkańcy. Wsłuchaliśmy się w opinię Słupszczan o sobie samych, a następnie uzupełniliśmy wyciągnięte na tej podstawie wnioski o dane z analizy budżetowej, obserwacji, ankiet i doświadczenia zdobytego w czasie realizacji programu DNA Miasta w całej Polsce.

Niniejsza diagnoza nie ujmuje całej rzeczywistości słupskiej kultury, ale może być postrzegana jako punkt wyjścia do budowania strategii dla kultury w mieście. I pierwszy krok w tym procesie. Kolejne powinny dotyczyć choćby zbadania
uczestnictwa w kulturze czy zbudowania systemu ewaluacji dla instytucji kultury; ten proces powinien opierać się na dialogu ze środowiskiem kultury i mieszkańcami.

Nasze działania mają już swoje konkretne efekty – od czasu przekazania w lipcu 2015 roku roboczej wersji niniejszego raportu nowo wybranej dyrektorce wydziału kultury, znaczna część przedstawionych przez nas rekomendacji została wprowadzona w życie. Na oficjalnej stronie internetowej miasta pojawił się kalendarz imprez, który w czytelny i uporządkowany sposób gromadzi informacje o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w mieście. Jest o sygnał, że Urząd pragnie wyjść naprzeciw oczekiwań środowiska, które krytykowało również brak zainteresowania głosem lokalnych pracowników i aktywistów kultury. Kolejnym krokiem podjętym przez Wydział Kultury była organizacja 24 sierpnia 2015 roku pierwszego Walnego Zebrania Ludzi Kultury, na którym nie tylko omówiono treść niniejszego raportu, ale poruszono również temat powołania nowego ciała – Społecznej Rady Kultury.

POBIERZ RAPORT

 

 

Raport powstał na podstawie badań socjologicznych oraz analiz finansowych przeprowadzonych w oparciu o metodologię DNA Miasta od kwietnia do czerwca 2015 roku w Słupsku. Badanie miało na celu przygotowanie diagnozy lokalnej polityki kulturalnej i stanu kultury w Słupsku. Diagnoza Słupska jest także elementem szerszego badania – DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne.

Proces badawczy został zainicjowany w porozumieniu z Urzędem Miasta. Władze Słupska od początku były ważnym partnerem w całym projekcie. Tym bardziej, że w momencie rozpoczynania badania Urząd Miasta był w fazie redefiniowania swoich zadań oraz reformowania sposobów działania w związku ze zmianą prezydenta. Istotnym celem tego badania, poza zdiagnozowaniem stanu polityki kulturalnej, było dostarczenie przedstawicielom urzędu oraz całemu środowisku kultury rekomendacji dotyczących  kolejnych kroków w polityce miasta. Władze Słupska otrzymały roboczą wersję tego raportu w połowie lipca 2016 r. i od tego czasu wprowadziły w życie część z zalecanych przez nas działań – np. cykliczne spotkania z przedstawicielami środowiska twórców
i odbiorców kultury.

Naszym podstawowym zadaniem było zebranie i przeanalizowanie danych mogących pomóc w tworzeniu i realizacji lepszej polityki kulturalnej. Za cel postawiliśmy sobie zidentyfikowanie lokalnych potencjałów dla rozwoju kultury oraz wykrycia i zdefiniowania punktów zapalnych. Istotne było także uchwycenie mechanizmów współpracy w środowisku kultury i poza nim, opisanie relacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami wpływającymi na kulturę i politykę kulturalną. Wreszcie zależało nam także na poznaniu sposobów finansowania i oceniania działań kulturalnych, a także wizji przyszłości. Nie bez znaczenia była również chęć usystematyzowania istniejących pomysłów, koncepcji i postulatów.

Realizację słupskiej diagnozy koordynowała Magdalena Kubecka. Współautorami raportu są również Jędrzej Burszta, Artur Celiński i Michał Sęk. Proces ten był również wspierany przez pozostałych członków zespołu DNA Miasta: Małgorzatę Cichecką, Marcina Czardybona, Macieja Foltę, Martę Genderę, Zofię Penzę, Michała Wenzla oraz Martę Żakowską.

Dziękujemy za pomoc wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji badania – szczególnie przedstawicielom i przedstawicielkom środowiska kultury, którzy zgodzili się z nami spotkać i porozmawiać, wzięli udział w warsztacie badawczym lub wypełnili ankietę. Bez Państwa zaangażowania diagnoza i raport nie mogłyby powstać.

Partnerami badania były władze miasta Słupska, które nie tylko zamówiły diagnozę polityki kulturalnej, ale także stworzyły dobre warunki do realizacji badania.

Partnerem tego procesu było także Narodowe Centrum Kultury i działający przy nim zespół do spraw Miejskich Polityk Kulturalnych .

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu i fundacją Res Publica – wszelkie pytania, prośby i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@dnamiasta.pl