Walka z upałami

Dlaczego trudniej przetrwać upały w mieście? Jest za to odpowiedzialny fenomen miejskiej wyspy ciepła. Jak można z nim walczyć?

Aplikacja przeciw upałom

Odczuwanie w mieście uporczywych upałów latem czy silnych wiatrów w zimie wynika nie tylko z warunków atmosferycznych, ale też z zabudowy miast i stopnia ich zazielenienia. Twórcy nowej, amsterdamskiej aplikacji Urban ClimAdApp postanowili więc pomóc mieszkańcom i projektantom przestrzeni publicznych we wprowadzaniu zmian na rzecz przeciwdziałania tym negatywnym mikroklimatycznym zjawiskom. Aplikacja zawiera miejską mapę klimatyczną Amsterdamu i szeroki katalog interwencji, które można podjąć na rzecz m.in. obniżania temperatury w mieście czy właściwego przepływu powietrza. Rozwiązania podzielono na dwie grupy – te możliwe do zrealizowania przez osoby prywatne (np. właścicieli domów) i te, które wprowadzić mogą projektanci pracujący dla lokalnych urzędów czy pracowni architektonicznych. Podając dokładną lokalizację, użytkownik otrzymuje ofertę interwencji (o różnym poziomie efektywności, nakładzie kosztów itd.) dopasowaną do swojej sytuacji zawodowej i do konkretnego miejsca. Aplikacja powstała dzięki współpracy architektów, meteorologów, specjalistów ds. projektowania przyjaznego środowisku oraz władz Amsterdamu i jego mieszkańców.

Drzewa na pomoc

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, co roku na świecie z powodu upału umiera średnio ponad 12 tys. ludzi – spośród wszystkich zjawisk pogodowych wysoka temperatura powoduje najwięcej ofiar. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się natomiast do ponad 3 mln przedwczesnych zgonów rocznie. W miastach, ze względu na zjawisko „wyspy ciepła”, te zjawiska są spotęgowane. Jak przekonuje organizacja The Nature Conservancy wraz z siecią miast na rzecz klimatu C40, istnieje jedno efektywne rozwiązanie obydwu tych problemów – sadzenie większej liczby drzew w miastach. W opublikowanym przez nią raporcie Planting Health Air jego autorzy przeanalizowali m.in. zalesienie, zanieczyszczenie powietrza oraz zaludnienie 245 miast na świecie, w których mieszka jedna czwarta populacji Ziemi. Oszacowali następnie możliwości nowych nasadzeń i rentowność tego typu inwestycji (ROI) dla każdego z tych miast. Zdaniem autorów raportu wystarczy inwestować 3,2 mld dolarów rocznie, czyli 4 dolary na mieszkańca rocznie, w sadzenie i utrzymanie drzew, by ochłodzić miasta dla 77 mln ludzi oraz oczyścić powietrze dla 68 mln. Szczegółowemu raportowi, w którym wytłumaczono powyższe wyliczenia, towarzyszy strona internetowa zawierająca m.in. interaktywne mapy i studia przypadków – https://global.nature.org/content/healthyair