DNA Miasta: Czas na Rybnik!

16 stycznia rusza rybnicka edycja programu „DNA Miasta”, którego efektem ma być miejski plan rozwoju kultury. Od razu zapraszamy aktywnych kulturalnie mieszkańców do wypełniania krótkiej ankiety, która pomoże w stworzeniu diagnozy stanu miejskiej kultury i wytyczy kierunki myślenia na przyszłość!

Rybnik konsekwentnie pracuje nad poprawą jakości do tworzenia i uczestnictwa w kulturze miejskiej. Efektem jest nie tylko miejski serwis kultura.rybnik.eu, ale też coraz większa liczba wydarzeń kulturalnych. Dla dalszego rozwoju kultury ważne jest jednak przyjrzenie się dotychczasowym działaniom i przeprowadzenie badań, które pomogą w stworzeniu dobrego planu na przyszłość.

Dlatego też zostaliśmy zaproszeni do Rybnika z programem „DNA Miasta”, który od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem naszych dotychczasowych działań jest 13 raportów badawczych – z czego najważniejszy – „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a nasza wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze. W ubiegłym roku program „DNA Miasta” z sukcesem przeprowadził Koszalin przez proces tworzenia miejskiej strategii rozwoju kultury. Obecnie pracujemy również nad polityką kulturalną Białegostoku.

Efektem rybnickiej edycja programu „DNA Miasta” będzie diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej i opracowany na jej podstawie plan rozwoju kultury. Wszystkie prace będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska twórców i animatorów kultury.

W program „DNA Miasta” włączyć się może także każdy mieszkaniec Rybnika uczestniczący w kulturze i zainteresowany poprawą jej stanu. Dlatego właśnie uruchomiamy ankietę on-line, której wyniki będą punktem wyjścia do dalszych prac. Ankieta będzie dostępna od 16 do 26 stycznia pod adresem http://bit.ly/kulturarybnik.

Działania prowadzone w ramach „DNA Miasta” mają zakończyć się w czerwcu bieżącego roku.