Potrzebujemy więcej jawności w planowaniu przestrzennym. Apel do władz miast

Potrzebujemy większej jawności przy podejmowaniu przez władze miasta decyzji o rozbudowie naszych miast. Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami. Dlatego apelujemy do władz miast o realizację poniższych postulatów.

Polski system planowania przestrzennego jest systemem tylko z nazwy. Zamiast niego mamy do czynienia z grą o przestrzeń, w której obywatele okazują się być najsłabszym graczem. Co więcej – ze względu na konstrukcje procedur planistycznych coraz częściej okazuje się, że mieszkańcy nie są w stanie nawet zapoznać się z regułami tej gry. Duża jej część – jak np. ustalanie tzw. “wuzetek” odbywa się bowiem za zamkniętymi drzwiami. Często efekty negocjacji prowadzonych przez władze i inwestorów poznajemy dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Podejmowane próby poprawy systemu nie odniosły zamierzonego skutku. Nowe przepisy – takie jak “Lex Deweloper” wprowadzają zaś jeszcze więcej chaosu i zamieszania. Rozumiemy, że ze względu na kończącą się kadencję parlamentu nie można obecnie liczyć na ustawowe ucywilizowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Organizacje stowarzyszone w Kongresie Ruchów Miejskich przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska skierują do władz wybranych polskich miast odpowiednie wnioski o dostęp do informacji publicznej. Chcemy w ten sposób wspomóc decydentów w poprawie jakości planowania przestrzennego.

Wiemy bowiem, że podjęcie postulowanych przez nas działań wymaga obecnie tylko odrobiny dobrej woli. Odpowiedzią na złą politykę przestrzenną jest wyłącznie dobra polityka. Ta zaś nie może być prowadzona bez zapewnienia odpowiedniego poziomu jawności. Rozpocznijmy więc wspólne działania mające na celu realizację naszych postulatów.

Pierwszym krokiem na tej drodze powinno być udostępnienie informacji o spotkaniach władz miasta (prezydentów i wiceprezydentów) z przedstawicielami inwestorów oraz sprawozdań z ich przebiegu.

Ważne jest także udostępnienie kluczowych dokumentów. Dlatego wnioskujemy również o udostępnienie kopii poniższych rejestrów i dokumentów z lat 2017 i 2018 (w formie umożliwiającej przetwarzanie maszynowe):

  1. rejestr decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2. rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane;
  4. rejestr spotkań z przedstawicielami podmiotów komercyjnych, których tematem były kwestie związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, złożonymi wnioskami o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę;
  5. protokoły ze spotkań opisanych w punkcie 4., w których brał udział prezydent lub wiceprezydent miasta.

 

Postulujemy również o doprecyzowanie w regulacjach wewnętrznych urzędu, że obowiązkiem bieżącego udostępniania informacji publicznej objęty jest fakt wpływu wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z kluczowymi elementami wniosku, tj. w szczególności funkcją, powierzchnią zabudowy, wysokością itd. W przypadku dysponowania techniczną możliwością prezentacji danych w tym zakresie z georeferencją – umieszczanie tych informacji na geoportalu miejskim, na osobnej warstwie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie większej jawności w proces planowania przestrzennego przyczyni się do poprawienia jakości przestrzeni naszych miast. Rozpoczęta zaś w ten sposób dyskusja pomoże w lepszym zrozumieniu wzajemnych intencji i w efekcie osłabi potencjalne konflikty o przestrzeń.

Liczymy, że żadnych władz polskich miast nie trzeba będzie długo zachęcać do realizacji naszych postulatów. Ze względów formalnych więc tylko niebawem przekażemy władzom największych polskich miast odpowiednie wnioski i dokumenty.

Zapraszamy również do wsparcia naszych postulatów i pomoc w zachęceniu władz do prowadzenia dobrej polityki przestrzennej. Można to zrobić na kilka sposobów – udostępnić ten apel w mediach społecznościowych lub wysłać maila do władz swojego miasta. Można także napisać do nas i zaproponować inne działania – prosimy o kontakt poprzez adres wjawnoscisila@gmail.com.

Apel dotychczas podpisali:

Organizacje:


redakcja „Magazynu Miasta”

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Kolektyw Miastoprojekt

Miasto Jest Nasze

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta

Fundacja Puszka

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Forum Od-nowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

Fundacja Normalne Miasto Fenomen

Fundacja Zielone Światło

redakcja „Zielone Wiadomości”

Ruch Miejski Zielona Góra

TAK dla Łodzi

Instytut Metropolitalny

Redakcja Kwartalnika RZUT

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Wolne Miasto Warszawa

Lubelski Alarm Smogowy

Porozumienie Obrony Lublina

Fundacja Wolności

Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie

Stowarzyszenie Miasto Wspólne z Gdyni

Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk

Instytut Spraw Obywatelskich

ruch miejski Łódź Jest Nasza!

Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Stowarzyszenie Akcja Miasto

Fundacja Kocham Sopot

Stowarzyszenia BoMiasto

Stowarzyszenie Prawo do Miasta

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu

Czas Mieszkańców

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim

Traffic Design

GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna

Stowarzyszenie Akcja Konin

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

 

Osoby:


dr Maciej Białous, socjolog, Uniwersytet w Białymstoku

Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”

prof. Marek Bryx, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego SGH, były (ostatni) Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Andrzej Brzozowy, doradca ds. rozwoju terytorialnego

Grzegorz A. Buczek, architekt – urbanista, wykładowca Wydziału Architektury PW, członek Rady TUP i Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP

Alina Czyżewska, aktorka

Weronika Czyżewska-Waglowska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa

Ignacy Dudkiewicz, Magazyn „Kontakt”

dr Marcin Gerwin, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

prof. Sławomir Gzell

dr Marta Jaskulska, socjolożka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr  Krzysztof Herbst, socjolog i urbanista

dr Artur Jerzy Filip

Tomasz Fudala, historyk architektury, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

dr Joanna Kusiak, University of Cambridge

Jakub Kucharczuk, Klub Jagielloński

Rafał Krenz, Uniwersytet Warszawski i Centrum CAL

Maciej Kuziemski, Harvard Kennedy School

Lidka Makowska, Gdańsk, aktywistka miejska, ekspertka ds.samorządu

Barbara Marcinów, Ruch Miejski Zielona Góra

Jacek Moritz, ALTA SA

dr hab. Marcin Moskalewicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of Oxford

Beata Nowak, red. nacz. “Zielone Wiadomości”

prof. Małgorzata Omilanowska, była Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, architekt-urbanista, A2P2 Architecture & Planning

Grzegorz Piątek, krytyk architektury

dr hab. Kacper Pobłocki, EUROREG, Uniwertytet Warszawski

Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-Murator”

Mateusz Potempski, członek zespołu koordynującego Otwartego Jazdowa, prezes Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Beata Siemieniako, prawniczka i działaczka społeczna

Szymon Sikorski, Publicon

Filip Springer, reporter i fotograf

dr Jakub H. Szlachetko, Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, socjolożka, Uniwersytet w Białymstoku

Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

Karol Wałachowski, Klub Jagielloński

Aleksandra Wasilkowska, architektka

Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Sylwia Widzisz-Pronobis, architektka i urbanistka, Pronobis Studio

Urszula Niziołek-Janiak, była wiceprzewodnicząca Komisji Planu Przestrzennego Rady Miejskiej w Łodzi