ŁATWY DOSTĘP DO DANYCH, CZYLI JAWNOŚĆ W PRAKTYCE

Niby mamy pełną jawność i łatwy dostęp do danych, a jednak czegoś istotnego wyraźnie nam brakuje.

Docierają do nas pierwsze odpowiedzi od samorządów, do których skierowaliśmy wnioski w ramach zainicjowanego przez nas Apelu #wjawnościsiła. Podpisało go ponad 40 organizacji i 50 liderów z całej Polski. Publikacje na jego temat ukazały się m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, radiu „TOK FM” i na portalu „tvnwarszawa.pl”. Niebawem będziemypokazywać Wam różne odpowiedzi w całości, a tymczasem chcemy Was zapoznać z jednym przykładem tego, jak może wyglądać „jawność” danych w Polsce.

W Apelu prosiliśmy m.in. o udostępnienie informacji o spotkaniach władz miasta (prezydentów i wiceprezydentów) z przedstawicielami inwestorów oraz sprawozdań z ich przebiegu. Władze Gdańska, a konkretnie Piotr Grzelak zwraca uwagę, że Gdańsku nie istnieje potrzeba tworzenia dodatkowych narzędzi, bo o wszystkich spotkaniach Aleksandra Dulkiewicz informuje na bieżąco jej kalendarz dostępny na stronach miasta.

Taki kalendarz spotkań władz miasta może być bardzo użytecznym narzędziem. Jedynym warunkiem jest to, że rzeczywiście pojawiają się tam wszystkie spotkania. Tymczasem kalendarz Prezydent Dulkiewicz wydaje się być pusty. Zobaczycie to sami na poniższym materiale (nagranym 9.04.2019 o godzinie 10.10).

 

Przeglądaliśmy także kalendarz z marca. Można w nim znaleźć dużo różnych wydarzeń (włącznie z urlopem wypoczynkowym Pani Prezydent), ale wynika z niego również, że poza spotkaniami ze współpracownikami oraz uczestnictwem w konferencjach i wydarzeniach rocznicowych, Pani Prezydent Dulkiewicz nie spotkała się w swoim gabinecie z ani jedną osobą spoza grona pracowników Urzędu. Być może tak rzeczywiście było. Brak wiedzy o zasadach prowadzenia tego kalendarza rodzi jednak wątpliwości.

A nam apelu zależy m.in. na tym, aby przejrzysty i łatwy dostęp do informacji związanych z decyzjami przestrzennymi władz władz miasta nie pozostawiał miejsca na takie wątpliwości.

***

Zainicjowany przez redakcję „Magazynu Miasta” Apel o większą jawność przy planowaniu przestrzennym cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów i środowisk opiniotwórczych.

Obecnie czekamy na oficjalne odpowiedzi na wnioski wysłane do wszystkich miast wojewódzkich.

Tekst apelu dostępny jest tutaj: http://bit.ly/jawnoscmiastapel.

Linki do wybranych materiałów w mediach:
Rzeczpospolita | Gazeta Wyborcza |Portal Samorządowy | Radio TOK FMtvnwarszawa.pl | Prawo.pl