• Wybierz kategorię:
  • Wszystkie
  • Analizy
  • Bez kategorii
  • English
  • Felietony
  • Historie
  • Krótka forma
  • Recenzje
  • Sylwetki
  • Wywiady

W jawności siła!

Nie chciałbym, abyśmy efekty polityki ratusza poznawali tylko poprzez jakieś zakulisowe rozmowy i kolejne „taśmy”. Skoro nie możemy dziś liczyć na zmianę prawa i ucywilizowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce, to zróbmy coś, do czego potrzebujemy dziś tylko dobrej woli....

Upolitycznijmy życie Prezydenta Adamowicza

Słuszne są apele postulujące nie upolitycznianie tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Jak najbardziej jednak powinniśmy za to upolitycznić jego życie i sposób definiowania odpowiedzialności za wspólne dobro...

Planowe oszustwo

Projekt specustawy mieszkaniowej jest bardzo pospolitym oszustwem. Paradoksalnie może jednak wyjść na dobre jakości przestrzeni i planowania w Polsce ...

Cisza przed burzą

Rynek nieruchomości komercyjnych przechodzi właśnie ciekawą metamorfozę. Deweloperzy i inwestorzy zaczynają mówić o potrzebie wpisania się w ideę zrównoważonego rozwoju i porzuceniu monofunkcjonalności swoich inwestycji. Wraz z tym trendem pojawiają się także nowe wyzwania, którym muszą sprostać przede wszystkim władze miasta...

DNA Miasta: Białystok

Oddajemy w Państwa ręce raport z badań miejskiej polityki kulturalnej w Białymstoku. To wynik pierwszego etapu prac nad „Programem polityki kulturalnej" dla tego miasta....

DNA Miasta: Czas na Rybnik!

16 stycznia rusza rybnicka edycja programu „DNA Miasta”, którego efektem ma być miejski plan rozwoju kultury. Od razu zapraszamy aktywnych kulturalnie mieszkańców do wypełniania krótkiej ankiety, która pomoże w stworzeniu diagnozy stanu miejskiej kultury i wytyczy kierunki myślenia na przyszłość!...

Białostockie wyzwanie!

Program „DNA Miasta” po zakończonych sukcesem pracach nad koszalińską strategią rozwoju kultury podejmuje nowe wyzwanie. Na zlecenie białostockiego ratusza przygotowuje „Program polityki kulturalnej 
Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”....