• Wybierz kategorię:
  • Wszystkie
  • Analizy
  • Bez kategorii
  • English
  • Felietony
  • Historie
  • Krótka forma
  • Recenzje
  • Sylwetki
  • Wywiady

DNA Miasta: Czas na Rybnik!

16 stycznia rusza rybnicka edycja programu „DNA Miasta”, którego efektem ma być miejski plan rozwoju kultury. Od razu zapraszamy aktywnych kulturalnie mieszkańców do wypełniania krótkiej ankiety, która pomoże w stworzeniu diagnozy stanu miejskiej kultury i wytyczy kierunki myślenia na przyszłość!...

Białostockie wyzwanie!

Program „DNA Miasta” po zakończonych sukcesem pracach nad koszalińską strategią rozwoju kultury podejmuje nowe wyzwanie. Na zlecenie białostockiego ratusza przygotowuje „Program polityki kulturalnej 
Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”....

Wiemy, kto najlepiej dba o kulturę!

Sopot jest miastem, w którym twórcy i animatorzy kultury mają najlepsze warunki do rozwoju. Zaraz za nim znajdują się Koszalin i Poznań. Te trzy miasta są największymi zwycięzcami Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej, który przygotowaliśmy w ramach naszego programu „DNA Miasta"...

Nowy plan na kulturę w Koszalinie!

Koszalin pracował nad swoją strategią przez ostatnie 18 miesięcy - zamawiał badania, organizował dyskusje i powołał specjalny zespół autorski. Wszystko to po to, aby wytyczone cele i zaplanowane działania przyniosły realny efekt i pozwoliły mieszkańcom na korzystanie z najlepszej w Polsce oferty kulturalne...