Wachowicz: Szpitale z ludzką twarzą

Dobrze zaprojektowany szpital musi spełniać trzy zasady: nie generować zagrożenia dla użytkowników, działać w sposób ergonomiczny i ekonomiczny. To wielka machina. Nie wystarczą świetni lekarze ...

Hebanowski: Miasta otwarte

"Stworzyliśmy dobrą politykę migracyjną, ponieważ zawsze byliśmy państwem emigrantów. Łatwo było nam więc zrozumieć imigrantów" powiedział niedawno jeden z szefów portugalskiej instytucji zarządzającej migracjami na poziomie centralnym. Dobrze by było, gdyby nasi decydenci różnego szczebla mogli z przekonaniem powtórzyć te słowa...

Penalosa: Uliczna demokracja

Gdy samochód jadący z prędkością 30 km/h powoduje wypadek z udziałem pieszego, prawdopodobieństwo jego śmierci to 5%. Przy 50 km/h wskaźnik ten wzrasta do 85%...

Forsander: Fiński tygiel

Zależy nam bardzo na równomiernym rozmieszczaniu nowych mieszkańców na terenie całego miasta. I na spójnym rozwoju społecznym obejmującym wszystkie grupy mieszkańców....

Florida: Do diabła z klasą kreatywną?

Od czasów, kiedy napisałem pierwszą książkę o klasie kreatywnej, przekonałem się, że gospodarka kreatywna pogłębia istniejące podziały społeczne, wzmaga segregację i separację grup społecznych. ...

Skarżyńska: Razem

Zastanówmy się, czy w społeczeństwie indywidualistów jest czas i ochota na to, żeby budować wspólnoty - poza tęsknotą do nich...

Barber: Państwo jest za duże

Tytuł książki – „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” – to tylko retoryka. Powinien brzmieć on raczej: „Gdyby miasta rządziły światem”...

Greenfield: Smart city to martwa idea

Myślę, że idea smart city nie będzie przydatna, bo jest martwa. Jestem wręcz przekonany, że potencjał smart city skończył się zanim rozpoczęto wcielanie tego pomysłu w życie. I dodam jeszcze, że powinniśmy być z tego powodu bardzo szczęśliwi...