Jedyny taki w Polsce!

Wydaliśmy już 18 numerów pisma oraz dwa numery międzynarodowe i opublikowaliśmy ponad 400 artykułów. Piszemy o wszystkim, co ważne w miastach – od polityki miejskiej, urbanistyki i architektury, poprzez innowacje w zarządzaniu i w produktach oferowanych mieszkańcom aż po najciekawsze i twórcze sposoby spędzania wolnego czasu w miejskiej przestrzeni.

team_image
Redaktorka naczelna

Marta Żakowska

Animatorka kultury i badaczka miejska. Współzałożycielka Magazynu Miasta. Specjalistka w obszarze rozwoju zrównoważonych przestrzeni publicznych. Pomysłodawczyni naszego programu badawczego poświęconego miejskim politykom senioralnym „Starsze Miasta”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014. Członkini Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka licznych tekstów poświęconych zrównoważonym przestrzeniom miejskim, wykluczeniom i społecznościom lokalnym publikowanych m.in. w Kulturze Popularnej, Architekturze, Architektura&biznes, Magazynie Miasta, Przekroju, dwutygodniku i Gazecie Wyborczej. Prowadzi autorskie seminaria na studiach Miasta i Metropolie IBPP.

team_image
Wicenaczelna

Martyna Obarska

Antropolożka miasta. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych. Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej), a obecnie współtworzy moduł studiów miejskich w ramach nowego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji School of Ideas w SWPS. Autorka książki o warszawskiej dzielnicy MDM.

team_image
Wicenaczelny

Artur Celiński

Politolog, konsultant, komentator życia publicznego, miejski aktywista, ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta. Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor ponad 10 raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej w polskich miastach. Członek Zespołu ds. polityk lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Pełnił rolę konsultanta przy programie „Koalicji Miast” funkcjonującego w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Koordynator procesu tworzenia dokumentów strategicznych w dziedzinie kultury w Olsztynie i Koszalinie. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie).

team_image

Mirosław Duchowski

Współzałożyciel Magazynu Miasta. Malarz, projektant przestrzeni publicznych, profesor
zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Kierownik Katedry Sztuki w Przestrzeni
Publicznej oraz Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Ekolog i Kulturoznawca.
Przez 11 lat pracował i kierował Instytutem Kultury i Komunikowania SWPS.
Autor ok. 100 projektów architektonicznych i artystycznych w Polsce i na świecie.
Swoją sztukę prezentował na 35 wystawach indywidualnych i ok. 70 wystaw zbiorowych.

team_image
Redaktorka

Magdalena Kubecka

Redaktorka działu poświęconego małym i średnim miastom. Ekspertka od rozwoju kultury w miastach, funkcjonowania przestrzeni publicznej oraz wspierania inicjatyw lokalnych. Od 12 lat realizuje i wspiera projekty społeczne związane z miastem i kulturą. Promuje temat średnich i małych miast w debacie publicznej. Zajmuje się edukacją o mieście, jest współtwórczynią inicjatywy Jak działa miasto, prowadzi bloga Miejski Instytut. Spędziła rok w USA, studiując urban studies oraz współpracując w programie Placemaking w Metropolitan Planning Council. Od kilkunastu lat nie rozstaje się z rowerem.

team_image
Redaktor

Michał Sęk

Geograf, uczestnik badań ewaluacyjnych i terenowych dotyczących m.in. oceny wpływu Polityki Spójności na rozwój polskich miast oraz infrastruktury transportowej w polskich regionach. Pracownik Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych w Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się badaniami roli decentralizacji w ograniczaniu konfliktów etnicznych. Stypendysta rządu indonezyjskiego. Interesuje się rozwojem lokalnym i regionalnym oraz ekonomią rozwoju tak w Polsce, jak i w Indonezji. Od 2015 roku pracuje w zespole „DNA Miasta” Fundacji Res Publica, prowadził badania polityki kulturalnej m.in. w Słupsku, Katowicach i Jeleniej Górze

team_image
Redaktorka

Katarzyna Dorda

Redaktorka działu reSITE, architektka krajobrazu, miłośniczka miast. Przez prawie pięć lat współtworzyła jeden z największych festiwali architektonicznych w Europie – reSITE Festival. Mistrzyni przeprowadzek. Pracowała w biurach projektowych w Polsce, we Włoszech i w czeskiej Pradze, gdzie spędziła prawie dwa lata. W 2015 i 2017 roku była kuratorką wystaw z cyklu „Dizajn w przestrzeni publicznej” na Zamku Cieszyn. Jako specjalistka ds. wielozadaniowości i menadżerka chaosu, od 2017 roku balansuje między różnymi projektami.

team_image
Redaktorka

Zofia Penza-Gabler

redaktorka działów Notatnik, Dizajn i Plus/Minus. Mistrzyni krótkiej formy. Socjolożka, badaczka jakościowa. Członkini zespołu DNA Miasta, współautorka badań polityki kulturalnej m.in. w Katowicach, Krotoszynie i Koszalinie. Studiowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Współpracowała m.in. z Fundacją Batorego i Centrum Cyfrowym.

team_image
Redaktor

Jędrzej Burszta

Kulturoznawca, amerykanista, badacz terenowy. Doktorant na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, prowadził badania na University of California, Riverside. Specjalizuje się w antropologii miasta i pamięci, historii kultury i społeczeństwa USA oraz badaniach związków polityki i kultury popularnej, w szczególności pod kątem reprezentacji inności. Od 2012 roku członek zespołu „DNA Miasta”, w ramach którego prowadził badania polityki kulturalnej m.in. w Słupsku, Katowicach, Koszalinie i Łodzi. Członek redakcji kwartalników „Magazyn Miasta” i „Res Publica Nowa”. Współautor (z Zuzanną Grębecką) książki „Mówiono druga Moskwa. Wspomnienia legniczan z okresu stacjonowania Armii Radzieckiej. Źródła etnograficzne”, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015.